ดีล ‘AIS ซื้อ 3BB’ ส่วนผู้บริหารยันเดินหน้าปิดดีลให้ได้

 

เบอร์โทร 3bb

 

กรณี AIS เข้าซื้อ 3BB ตอนนี้เจอขวากหนามอีกครั้ง หลังจากที่ผู้ถือหุ้นจัสมิน หรือฝั่ง 3BB เบอร์โทร 3bbไม่ยอมรับให้มีการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามที่ AIS ต้องการ ในหัวข้อการเช่าเส้นใยแก้วนำแสง เป็นเหตุให้ผู้บริหารต้องนำสัญญานี้มาพิจารณาใหม่อีกที ก่อนจะดำเนินการต่อไปบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS 3bb เน็ตบ้านได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจัสมิน (JASIF) กรณีการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และ การขายหุ้นสามัญของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของ 3BB แต่ได้มติ ‘อนุมัติ’ มาเพียง 2/3 ของสัญญา โดยผู้ถือหุ้นจัสมินลงมติผ่านในด้านการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม/หุ้นสามัญ และอนุมัติให้ผ่อนผัน 3bb แจ้งปัญหา แก้ไขรายละเอียดสัญญาบัญชีธนาคาร และโครงการจัดการกองทุนรวมได้

 3bb เช็คค่าบริการ

3bbแต่ประเด็นที่ยังมีปัญหากัน3bb โปรโมชั่น คือผู้ถือหุ้นจัสมินไม่อนุมัติสัญญา ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขรายละเอียดการเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (OFCs) และการสัญญาบริการจัดหาผู้เช่าล่วงหน้า และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ รวมไปถึงไม่ยอมให้แก้ไขโครงการเพื่อให้กองทุนรวมคืนเงินลงทุนล่วงหน้าด้วยซึ่งนักวิเคราะห์มองตรงนี้ว่า การยกเลิกการันตีค่าเช่า และยกเลิกเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้า จะทำให้เงินปันผลของ JASIF ลดลง3bb เช็คค่าบริการ ดังนั้นในฐานะผู้ถือหุ้นก็ต้องมองผลประโยชน์ตรงนี้เป็นหลักก่อน เลยไม่ยอมอนุมัติกันง่าย ๆ

ดังนั้น หัวหน้าคณะผู้บริการด้านการเงิน AIS3BB โทร 24 ชม. นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ จึงออกมาระบุว่า สัญญาดังกล่าวยังไม่บรรลุโดยสมบูรณ์ เพราะรายละเอียดสัญญาค่าเช่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ3bbแต่ล่าสุด จึงต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาใหม่ให้ถี่ถ้วน และจะมาแจ้งให้กลต. ทราบอีกครั้ง

 

3BBแต่ล่าสุดในวันนี้ 20 ต.ค. 2022 จัสมินฝั่ง 3BB ได้ออกมาระบุว่า3bb โปรโมชั่น ยังคงจะดำเนินการขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ให้ AIS ต่อไป3BB โทร 24 ชม และยังหวังจะปิดดีลให้เสร็จสิ้นให้ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2023 ตามกำหนดการครับ

ขอบคุณเครดิตจาก https://brandinside.asia/ais-tttbb-jasif-pause/